Let’s do business!

Masterflat heeft op basis van hun kennis en expertise zelf een polis ontworpen. Uniek, bijzonder uitgebreide dekkingen, en daarenboven scherp in tarief.

Masterflat bepaalt de voorwaarden en brengt deze onder bij een gerenommeerde Belgische verzekeraar.

Er zijn een aantal mogelijkheden:

Mandaat

U wenst uw bestaande polis over te dragen naar Masterflat

Masterflat regelt gratis de overdracht van uw bestaande polis. Analyseert de bestaande polis en brengt verslag uit aan de syndicus en/of raad van mede-eigendom

Analyse, verslag en alternatief voorstel

U wenst uw bestaande polis te laten analyseren door Masterflat.  U bezorgt uw geactualiseerde polis en Masterflat brengt uitgebreid verslag uit incl. een alternatieve oplossing/offerte voor uw building.

Dit verslag is gratis op voorwaarde dat Masterflat Uw bestaande polis kan beheren (via mandaat) vanaf de eerstvolgende vervaldag.

OF

Dit verslag kost de VME een éénmalige fee indien U enkel opteert voor het verslag en beslist om uw bestaande polis niet over te dragen naar Masterflat.

Schadebehandeling

U zit in de problemen met een schadeafhandeling, U zit in een impasse, U geraakt niet tot een oplossing met uw huidige verzekeraar of partner(s).

Masterflat kan het dossier behartigen door middel het plaatsen van een mandaat op de bestaande polis en het schadegeval.

Masterflat analyseert het schadegeval, contacteert de betrokken partijen, gaat ter plaatse indien nodig en brengt verslag uit.

Behandelingsfee: wordt voorafgaandelijk bepaald. (vrijgesteld van btw)

De VME ontvangt een gedetailleerde factuur.